Ural sidecar motorcycles

Ural sidecar motorcycles

Ural Tour 2005, Southern Ural, the Ural sidecar motorcycles near the hotel "Taganai" (the town Zlatoust).